Đua Top Noria

Đua Top Arena

Thời gian ra mắt còn :

Đua Top Chủng Tộc Noria 10 Ngày
Sự kiện Đua Top Chủng Tộc
Chiến Binh
Set đồ Quyền Năng +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Chúa Tể
Set đồ Thái Dương +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Phù Thủy
Set đồ Thần Ma +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Đấu Sĩ
Set đồ Hồng Long +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Tiên Nữ
Set đồ Thái Bình +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thuật Sĩ
Set đồ Bão Diện +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thiết Binh
Set đồ Bạch Long +13
+ May mắn
3 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc

Tính theo BXH các chủng tộc và Điểm Master

Đổi giới tính trong thời gian đua TOP bị loại

Đua Top All 7 Ngày Open Beta
Đua Top All 7 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Vũ Khí Rồng full +15 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  2   Vũ Khí Rồng full +15 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  3-4-5   Vũ Khí Rồng full +13 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
Phần thưởng sẽ trao vào tài khoản
Đua Top All 3 Ngày Open Beta
Đua Top All 3 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Cánh cấp 2 + Full + 13
  2   Cánh cấp 2 + Full + 13
  3   Cánh cấp 2 + Full + 13
  4-5   Cánh cấp 2 + Full + 0
Even Mốc Reset Mupvp
Even Mốc Reset Mupvp

  #   Phần thưởng
  Mốc 300 Reset   1
  Mốc   ...
  Mốc   ...
  Mốc   ...